AMADA HFA 400 W

Fi?? tehnic?

Ma?in? de debitat automat? AMADA HFA 400 W

cu limitator zero ?i controlul procesului de t?iere
Ma?in? de debitat de uz universal complet automatizat?, cu comand? numeric?, pentru debitarea tuturor metalelor, sub form? de bare, profile sau ?evi, atât individual cât ?i în m?nunchi.

În regim automat, se pot prestabili lungimea de debitare ?i num?rul de buc??i. Prin utilizarea dispozitivului de evacuare a ?panului, dotare de baz?, HFA-400 W se poate utiliza deosebit de bine în produc?ia de mas?. Dar ma?ina poate fi utilizat? în mod optim ?i pentru unicate. Astfel, pozi?ionarea materialului de debitat cu ajutorul limitatorului zero este foarte simpl?. Sistemul combinat de reglare a presiunii de avans, fie constant?, fie  în func?ie de rezisten?a rezultând din sec?iunea materialului de debitat, ajut? atingerea de performan?e optime de debitare ?i cre?te durata de via?? a benzii de fer?str?u.

Controlul electronic permanent al t?ierii asigur? afi?area valorilor ?i oprirea automat? a ma?inii HFA-400 W în cazul atingerii toleran?ei la planparalelitatea suprafe?elor.

Pot fi întocmite 99 de programe de debitare, adic? 99 de combina?ii de num?r de buc??i ?i lungimi de t?iere, care se realizeaz? în mod automat. de c?tre HFA-400 W. În orice moment este posibil? interven?ia într-un program în derulare.

 

Ask a question about this product